Dåb i højmessen

Dåbssalme 

Lovprisning og bøn  Skriftlæsning

(menigheden rejser sig – og bliver stående under dåben)

Således taler vor Herre Jesus Kristus:  Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine  disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at  holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg  er med jer alle dage indtil verdens ende.
Evangelisten Markus skriver:  Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han  skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem,  men da Jesus så det, blev han vred og sagde til  dem: “Lad de små børn komme til mig, det må  I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.  Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager  Guds rige ligesom et lille barn, kom¬mer slet ikke  ind i det.” Og han tog dem i favn og lagde  hænderne på dem og velsignede dem.
Så vil vi nu hjælpe dette barn til  hans velsignelse ved at døbe det i  Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Forældre, faddere og børn går op til  døbefonten.

Modtag det hellige korsets tegn  både for dit ansigt og for dit bryst,  til et vidnesbyrd om,  at du skal tilhøre  den korsfæstede Herre Jesus Kristus.
Hvad er barnets navn? – NN

Trosbekendelse

N.N. Forsager du Djævelen og alle hans  gerninger og alt hans væsen? – Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige,  himlens og jordens skaber? – Ja!
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne  Søn, vor Herre, som er undfanget ved  Helligånden, født af Jomfru Maria, pint  under Pontius Pilatus, korsfæstet, død  og begravet, nedfaret til dødsriget, på  tredje dag opstanden fra de døde, opfaret  til himmels, siddende ved Gud Faders,  den Almægtiges, højre hånd, hvorfra  han skal komme at dømme levende  og døde? – Ja!
Tror du på Helligånden, den hellige,  almindelige kirke, de helliges samfund,  syndernes forladelse, kødets opstandelse  og det evige liv? – Ja!
Vil du døbes på denne tro? – Ja!

Dåbshandling

N.N. Jeg døber dig i Faderens og  Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu  Kristi Fader, som nu har genfødt dig  ved vand og Helligånden og skænket dig  syndernes forladelse, han styrke dig  med sin nåde til det evige liv!  Han bevare din udgang og indgang  fra nu og til evig tid! Amen.

Fadervor
Fred være med dig!

Tale til faddere

Fred være med jer!