For at blive konfirmeret skal man være døbt og have nået konfirmationsalderen. I praksis vil det sige, at man går i syvende klasse (undtaglesesvis 8. klasse). Hvis ikke man er døbt som lille, kan man blive døbt ved en almindelig søndagsgudstjeneste inden konfirmationsdagen.

Indskrivning til konfirmationsforberedelse sker almindeligvis ved den årlige blomstergudstjeneste i Lundforlund Kirke i august måned.

Konfirmation finder sted ved en gudstjenste. Som regel er der to konfirmationsgudstjenester St. Bededag. Præsten afgører hvilken kirke konfirmationen foregår i. Da vi har fire kirker i pastoratet, ønsker vi en form for rotation, men imødekommer så vidt muligt ønsker og behov og ser først og fremmest til antallet af konfirmander fra det enkelte sogn. Da pladsen er begrænset, og da de fleste familier ønsker, at en større del af familien deltager i konfirmationsgudstjenesten kan der være begrænsning på antallet af konfirmander i den enkelte kirke.

Efter ønske og behov kan der efter aftale med præsten foretages konfirmation en anden dag.